Polityka Fereldenu

Z Ferelden wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Szlachta w Fereldenie

System rządów: monarchia
Władca: Król Alistair oraz Królowa Anora
Stolica: Denerim
Religia: Zakon

Ferelden jest państwem leżącym w południowo-wschodnim Thedas. Znane jest przede wszystkim jako miejsce narodzin Andrasty i obszar, na którym toczyły się walki Piątej Plagi. Słynie również ze swych hodowli psów, w szczególności typowej dla tego regionu rasy, zwanej ogarami mabari.
Oprócz ludzi Ferelden zamieszkują również krasnoludy i elfy. Te pierwsze żyją w większości w swym podziemnym królestwie – Orzammarze, choć i na powierzchni można znaleźć dużą, i prężnie rozwijającą się krasnoludzką społeczność (tzw. powierzchniowcy). Elfy nie tworzą jednolitej grupy i wyróżnia się dwie odrębne społeczności: elfy miejskie i elfy dalijskie. Miejskie przesiąknęły ludzkimi tradycjami i wiarą szerzoną przez Zakon, a ich domem są przede wszystkim Obcowiska. Ich dalijscy krewniacy są zaś wolną społecznością, która nie kłania się żadnym władcom i kultywuje własne tradycje oraz wierzenia. W Fereldenie ich życie skupia się przede wszystkim wokół Lasu Brecilian.
Historia Fereldenu jest niezwykle burzliwa i pełna konfliktów. Dzisiejsi Fereldeńczycy pochodzą w prostej linii od plemion Alamarri, które zamieszkiwały te tereny już od czasów powstania Imperium Tevinter. Alamarri słyną dziś z dwóch osiągnięć: pierwszym jest oparcie się i odrzucenie władzy Imperium, a drugim "wydanie na świat" prorokini Andrasty, określanej dziś mianem Boskiej Małżonki, która sprawiła, że ludzie odwrócili się od fałszywych bogów i zaczęli wznosić modły do Stwórcy. Dzięki swemu dziedzictwu Fereldeńczycy są narodem, który bardzo duży nacisk kładzie na prawo do wolności i niepodległości. Związane jest to z niedawną okupacją terenów Fereldenu przez wojska Orlais oraz wcześniejsze doświadczenia z Imperium Tevinter.


Spis treści

Plebejusze

Dzielą się na dwie kategorie: wolnych wysokiego stanu i wolnych niskiego stanu. Do tych pierwszych zaliczają się zarówno posiadacze ziemscy, jak i żołnierze, właściciele karczm i gospód oraz wszyscy inni, którzy mają jakiekolwiek zatrudnienie i regularne dochody pozwalające na wygodne życie.
W Fereldenie istnieje wiele bogatych familii, które od wieków zajmują wysoką pozycję społeczną i - choć nie należą do szlachty - cieszą się ogromną estymą i posiadają wiele praw czyniących z nich wpływową klasę. Wynika to zarówno z ich bogactwa, jak i ich korzeni, które sięgają często daleko w przeszłość.
Druga grupa to przede wszystkim złodzieje, prostytutki, elfy, biedota i wszyscy ci, których uważa się za wyjętych spod prawa.

Co ważne, słowo "wolny" trzeba traktować jak najbardziej dosłownie. Każda z tych osób ma prawo do osiedlenia, przemieszczania się i zarabiania w sposób jaki uzna za stosowny.

Warto nadmienić, że grzecznościowa forma "pan" używana w innych krajach w stosunku do szlachty ma zupełnie inne zastosowanie w Fereldenie. Panem jest każdy plebejusz posiadający jakąś własność - ziemię, warsztat bądź inny zakład. Panami są również żołnierze, choć ci często posiadają tylko i wyłącznie swój żołd - przynajmniej do czasu pierwszej wizyty w burdelu lub karczmie.

Szlachta

Herb rodziny królewskiej Theirin
W niektórych królestwach prawa wasali i ich obowiązki wobec seniorów są jasno określone. W Fereldenie, jako stosunkowo młodym państwie, arlowie i arlessy teoretycznie rządzą bannami i lordami swego arlatu. W praktyce pomniejsza szlachta zaciekle broni swej niezależności. Niektórych fereldeńskich wasali trzeba przekonywać, nie zmuszać – układać się z nimi, nie władać. Wasale mają obowiązek służyć seniorowi pomocą wojskową, lecz często odmawiają dopełnienia przysiąg i spisanych umów. Sami jednak oczekują ochrony od seniora, o ile nie dadzą mu powodów do jej nieudzielenia. Zdolny fereldeński władca w równych proporcjach posługuje się siłą, dyplomacją i manipulacją. – fragment Wstępu do polityki, wydanego anonimowo

Dla sąsiadów, Królestwo Fereldenu jest niezwykle chaotyczne; szlachta z innych krain, czuje się wyjątkowo nieswojo w Fereldenie, a zachowanie pospólstwa wobec nich uważa za wręcz obraźliwe. W odróżnieniu do innych monarchii, władza się należy wyłącznie do rodziny królewskiej i szlachty. Pochodzi ona bardziej od wolnych ludzi, którzy osiągnęli odpowiedni status za sprawą własnej pracy.
Dobre urodzenie nie jest jeszcze samo w sobie powodem, aby kogoś szanować. Obowiązkiem szlachciców jest walka w obronie ludu i Królestwa, a na podziw trzeba sobie zapracować. Właśnie dlatego szlachcice są głównie wojownikami, zaś walka traktowana jest jako ich praca. Nikomu nie należy się posłuszeństwo, jeśli nie dowiedzie, że jest go godny i potrafi obronić tych, którzy powierzają mu pod opiekę swoje życie i majątki.
Warto pamiętać, że w Fereldenie panuje całkowite równouprawnienie: rycerzami i wodzami mogą zostać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Oceniana jest siła charakteru i zdolności danej jednostki, nie zaś jej płeć.


[Aby odgrywać rycerza/szlachcica jakiegokolwiek stopnia, należy najpierw skonsultować się z MG (Gilbrid Ailean (id: 2)). Bez zgody MG nie dozwolone jest odgrywanie postaci o szlachetnym pochodzeniu. O wymaganiach na poszczególne rangi można się dowiedzieć w artykule Szlachectwo fereldeńskie]

Rycerz

Herb arlatu Amarantu

Tytułowani sir (niezależnie od płci) stanowią ciężkozbrojne jednostki pozostające w dyspozycji bannów, arlów, teyrnów i władcy. Nie posiadają żadnych włości ziemskich, a ich głównym źródłem utrzymania jest żołd wypłacany przez seniora. Przysięgają mu wierność i stanowią trzon jego oddziałów zbrojnych. Nie posiadają też własnych herbów, zaś ich tytuł nie jest dziedziczny. Pasować na rycerza może jedynie arl, teyrn bądź władca. Rycerze służą również bannom (choć raczej w niewielkiej liczbie – ze względu na koszt ich utrzymania), a ci zwykle zgłaszają się z prośbą o pasowanie do zaprzyjaźnionego arla bądź teyrna, którego są wasalami. Pasowania z rąk władcy dostępują tylko członkowie najznamienitszych rodów w Fereldenie i w tej sytuacji nie chodzi tu o nadanie komuś praw szlachcica, co o wkroczenie w dorosłość potomka szlachetnego rodu. Władca zwyczajowo nie wynosi do stanu rycerskiego nikogo z pospólstwa, chyba że czyni to w uznaniu szczególnych zasług danej osoby dla królestwa i jego mieszkańców. Rycerze służący w armii królewskiej pasowani są zwyczajowo przez arla Denerim.

 • Nie mają prawa uczestniczenia w Zjeździe Możnych, choć mogą zostać wyznaczeni do występowania w imieniu swojego seniora.
 • Osoby równego stanu mogą zwracać się do siebie per "sir" bez żadnych konsekwencji, ale zwrócenie się tak do kogoś o znaczniejszym tytule uważane jest za obrazę.
 • W celu odgrywania rycerza, konieczne jest spisanie historii rodu.


Lord/Lady

Herb arlatu Denerim

Tytuł ten przysługuje:

 • potomkom banna, arla lub teyrna
 • członkom szlachetnych rodów posiadających pewne majętności ziemskie oraz herb

Najczęściej tytułem lorda/lady posługują się rody posiadające ziemię na własność. Zawsze związani są przysięgą na wierność z bannem, arlem, bądź teyrnem rządzącym danymi ziemiami.
W Fereldenie obowiązuje zasada "wasal mego wasala, nie jest moim wasalem".
Zazwyczaj rody posiadają dworek, bądź pałacyk oraz służbę, ale nie mają do dyspozycji żadnych oddziałów zbrojnych i prawa do utrzymywania zamków. Często zamieszkują większe miasta.

Warto pamiętać, że lord będący potomkiem teyrna będzie zawsze znajdował się wyżej w hierarchii od potomka arla bądź banna, a także członków rodzin szlacheckich. Ta sama zależność dotyczy potomków arlów i bannów oraz małżonków tych ostatnich – małżonek banna jest mu prawie równy statusem.

 • Prawidłową formą zwracania się do nich jest milordzie/milady.
 • W celu odgrywania lorda/lady koniecznym jest rozpisania historii rodu, z wyszczególnieniem posiadanych majętności oraz sposobu ich nabycia
 • W Fereldenie nie można tworzyć synów lub córek banna. Ma to na celu uniknięcie tworzenie dziesiątek bannów NPC.

Bann

Herb arlatu Zachodnich Wzgórz

Bannowie są posiadaczami ziemskimi, którzy zawiadują najważniejszą częścią gospodarki Fereldenu – jego zasobami żywności. Ich ziemie skupiają się głównie w centralnej i południowej części kraju, które są uznawane za spichlerz królestwa. Rezydują zwyczajowo w dworach bądź pomniejszych zamkach (o ile ich na to stać), a do ich zadań należy zapewnienie bezpieczeństwa posiadaczom ziemskim w najbliższej okolicy. Bannorny to strefy wpływów danego banna, które określają zasięg, w jakim operują jego oddziały wojskowe.
Bannowie to przede wszystkim ziemianie, których zadaniem jest nie tyle walka ze zorganizowanym wrogiem, co utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w okolicy. Ich oddziały to głównie lżejsze jednostki, które w szybkim tempie mogą dotrzeć do "punktów zapalnych" i nie przekraczają zwykle dwóch tysięcy wojowników.

 • Bannowie biorą udział w Zjeździe Możnych i mogą wyznaczyć na niego swojego przedstawiciela - nie może nim być jednak inny bann.
 • Zwyczajowo do banna należy zwracać się "bannie" lub "milordzie".
 • Bann nie jest wasalem Arla. Jest to tytuł niższej rangi lecz nie podległy.
 • W celu uzyskania tytułu banna konieczne jest stworzenie projektu fabularnego bannornu, historii rodu, określenie liczby posiadanych majątków, budynków oraz wojsk


Arl/Arlessa

Herb arlatu Redcliffe

Głównym zadaniem arlów, poza zarządzaniem swym ziemiami, jest prowadzenie do boju oddziałów wojskowych i opieka nad najpotężniejszymi twierdzami Fereldenu. Początki tego tytułu sięgają więc czasów, kiedy Ferelden podzielony był między wojujących ze sobą teyrnów, którzy pragnęli zdobyć dla siebie koronę królewską, co jak wiadomo udało się dopiero królowi Kalenhadowi. W związku z rolą jaką pełnią arlowie dysponują znacznie większą i lepiej wyekwipowaną siłą zbrojną niż bannowie, co przekłada się także na zasięg ich strefy wpływów. Arl może powołać pod swe sztandary do siedmiu tysięcy zbrojnych, a w skład jego armii wchodzi również rycerstwo i ciężkie jednostki.
Po Piątej Pladze, kiedy wiele starych rodów Bannornu wymarło, a do arlów o opiekę zwrócili się możni i posiadacze ziemscy. Właśnie dlatego arlaty przejęły kontrolę nie tylko nad terenami wiejskimi, ale również nad miastami. Dziś w Fereldenie każde większe miasto pozostaje pod opieką arla, zaś strefy ich wpływów znacznie się powiększyły. Sytuację tę usankcjonował zarówno Król Alistair i Królowa Anora jak i Zjazd Możnych.
Arlowie są przede wszystkim wodzami, którzy przejmują kontrolę nad oddziałami pozostającymi w polu, a każdy bann w czasie wojny ma obowiązek podporządkować się ich rozkazom. Stanowisko naczelnego wodza i inne stanowiska wodzowskie obejmuje osoba wyznaczona przez władcę. Może to być zarówno arl jak i teyrn.

Arlowie mają prawo wyznaczyć kogoś jako swojego przedstawiciela na Zjazd Możnych. Mają też prawo pasowania rycerzy i wyznaczania urzędników dworskich. Rycerzy armii królewskiej zwyczajowo pasuje arl Denerim, a jeśli on nie może wykonać tej czynności, władca zwraca się o wyświadczenie mu takiej przysługi do innego arla bądź teyrna.

 • Istnieje żeńska forma tytułu arla i jest nią arlessa. Małżonek osoby posiadającej tytuł jest uważany za równego jej stanem.
 • Istnieje tylko siedem arlatów. Należy zaznaczyć, że, w uznaniu zasług z czasów Piątej Plagi, Król Alistair i Królowa Anora ofiarowali Arlat Amarantu Szarej Straży. Od tego czasu każdy kolejny Komendant uważany jest za Arla ze wszystkimi przywilejami i prawami, jakie niesie ze sobą ten tytuł. Jednakże jego ewentualny małżonek nie ma już prawa do równego tytułu, zaś jego dzieci nie mogą tytułować się lordem/lady. Ponadto tytuł ten w tym konkretnym przypadku nie jest dziedziczny.
 • Do osób posiadających ten tytuł należy zwracać się "arlu/arlesso" bądź "wasza lordowska mość".


Teyrn/Teyrna

Niegdyś teyrnowie byli uznawani za samodzielnych władców, którym bannowie i arlowie składali przysięgę wierności. Dopiero gdy król Kalenhad zdołał zjednoczyć Ferelden pod swoim berłem, rola teyrnów uległa znaczącej zmianie. Z samodzielnych władców przekształcili się w magnatów, zarządców prowincji królestwa. Jako jedyni mieli prawo odbierać przysięgę wierności od arlów i bannów. Sami podlegali oczywiście władzy królewskiej. Ciekawostką jest, że monarcha Fereldenu nazywany jest czasem Najwyższym Teyrnem.
Przez lata ilość teyrnirów malała i w czasach Piątej Plagi istniały już tylko dwa: w Wysokożu i Gwaren. Oba upadły w wyniku wydarzeń, które miały wówczas miejsce i obecnie nie ma nikogo, kto miałby prawo tytułować się ich teyrnem.
Sprawiło to, że Król Alistair i Królowa Anora wraz ze Zjazdem Możnych ustalili, że tytuł ten można otrzymać jedynie z rąk władcy, w przypadku gdy dostateczna ilość bannów i arlów poprze takiego kandydata. Nowym teyrnem czy teyrną może zostać wyłącznie arl bądź arlessa, który przysłuży się królestwu i jego mieszkańcom, i za którym zdecydują się podążyć bannowie i arlowie. Przyjęto również zasadę, że w Fereldenie mogą istnieć jedynie dwa teyrniry – Zachodni i Wschodni.
Teyrn wodzem armii i może rozesłać wici do szlachty, która złożyła mu przysięgę lenną; może również dowodzić wojskami królewskimi, jeśli otrzyma taki przywilej od władcy. Rezyduje na zamku, który było wcześniej jego siedzibą jako arla. Tytuł ten jest dziedziczny i nie można go łączyć z tytułami arla bądź banna. Teyrn ma prawo do utrzymywania armii liczącej do dziewięciu tysięcy żołnierzy. Może pasować rycerzy i wyznaczać urzędników, którzy mają mu pomóc w zarządzaniu jego domeną i dworem.

 • Małżonek teyrna/teyrny traktowany jest jako równy mu w prawach i przysługuje mu taki sam tytuł. Ich potomstwu przysługuje tytuł lorda/lady.
 • Zwyczajowym zwrotem wobec teyrna jest "teyrnie" bądź "wasza wysokość".


Król/Królowa

Ferelden od czasów króla Kalenhada ma jednego władcę, któremu wierność winni są wszyscy mieszkańcy kraju niezależnie od ich pozycji społecznej i majątku. Jedynie Zjazd Możnych może uznać jego decyzje za nieważne lub je zmienić, ale tylko w wypadku znaczącej przewagi głosów. Dysponuje armią królewską wielkości dwudziestu pięciu tysięcy wojowników. Jeśli władca wyruszaja w pole, automatycznie staje się głównodowodzącymi wszystkich zgromadzonych wojsk. Mogą jednak na swoje miejsce wyznaczyć arla bądź teyrna na naczelnego wodza. Mają prawo do pasowania rycerzy, choć pasowania z ręki monarchy dostąpić może tylko członek szlachetnego rodu (w ramach rytuału wkroczenia w dorosłość) bądź osoba niższego stanu w uznaniu jej zasług dla Królestwa. Monarcha sam dobiera sobie członków dworu i oficerów swojej armii.

 • W obecności monarchy zabronione jest noszenie przy sobie broni. Z zakazu tego wyłączeni są teyrnowie, arlowie oraz osoby, którym władca przyzna osobiście takie prawo specjalnym dekretem (najczęściej dotyczy to członków osobistej gwardii i najbliższych współpracowników bądź krewnych)
 • Do monarchy należy zwracać się Wasza Królewska Wysokość, Wasza Królewska Mość, Najjaśniejszy Panie/Najjaśniejsza Pani.
[Informacja NC dla graczy: Władcą Fereldenu zostać może tylko i wyłącznie administrator zajmujący ID 1. Armia królewska oraz dwór królewski są niedostępne dla graczy (nie można odgrywać członka wojsk królewskich, jego oficera ani dworzanina), a najwyższym narzędziem do kształtowania polityki królestwa jest Zjazd Możnych.]